Finančný dar

Bankový prevod na náš účet. Jednorázový alebo pravidelný príkaz.

Jednorázový alebo pravidelný dar poukázať na náš účet viete zrealizovať na základe dole uvedených údajov.