Bankový prevod

Jednorázový alebo pravidelný dar poukázať na náš účet viete zrealizovať na základe dole uvedených údajov.

Číslo účtu IBAN:

SK5709000000005150424661

Ďakujeme.